Dotace  EU

Každý podnik - malý i velký má nárok žádat o dotace z různých finančních zdrojů. Našim cílem je shromáždit nezbytná data a informace o Vaší spoelčnosti tak, aby Vaše žádost o dotaci, podnikatelský záměř nebo studie proveditelnosti, měly co možná nejvyšší pravděpodobnost úspěchu - tj. schválení projektu.

 Využijte proto konzultací k projektům zdarma a infomujte se o možnosti získat dotaci. Poskytujeme Vám poradenství v programech OPPI, OPLZZ, OPVK a SZIF. Budeme Vám nápomocni v průběhu celé realizace projektu a to od jeho přípravy žádosti o dotaci až po připsání podpory na Vás účet. I poté však zabezpečujeme komunikaci s případnými ministerstvy či agenturou Czechinvest a dalšími instutucemi.

Společnost ŠEDOVÁ s.r.o. nabízí poradenské služby také po úspěšném schválení Vaší projektové žádosti. Tímto schválením mnohé povinnosti příjemci dotace teprve začínají. Proto aby se předešlo zbytečnému pochybení, můžeme za Vás převzít řízení projektu ve fázi realizace a udržitelnosti.

Naším cílem je hladký průběh čerpání dotací, plnění všech povinností na základě spolupráce s příjemcem dotace a v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace.

Pro skutečné získání přislíbené dotace je nezbytná průběžná komunikace s poskytovatelem dotace, plnění povinností dle harmonogramu projektu, zpracovávání monitorovacích zpráv, realizace výběrových řízení, řešení potřebných změn a zpracování žádosti o platbu.

S tím souvisí značná administrativa a znalost všech podmínek a pokynů metodiky.

Naše společnost a jí zřizované společnosti jsou příjemci několika dotací z výše uvedených dotačních titulů. Známe tedy problematiku dotací nejen z pohledu Vás jako žadatele, ale také z pohledu příjemce.

 

V rámci přípravy projektu a podání žádosti naše činnost zahrnuje:

- místní šetření ve Vaší firmě a detekce možných investičních záměrů a možností

- provedení finančních analýz s cílem zjištění finančního zdraví Vaší společnosti

- zpracování dokumentace k žádosti a provedení její kontroly a práci s příslušnou internetovou aplikací při zpracování žádosti

- spolupráci při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení shvalovacího procesu

- přípravu a realizaci výběrových řízení

- zajištění administrace v průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu a zpracování monitorovacích zpráv

 

Po úspěšném výbrání projektu dále zajištujeme:

- zpracování monitorovacích zpráv o probíhající realizaci projektu

- zpracovávání žádostí o platbu

- poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace

- organizaci výběrových řízení

- poradenství při realizaci projektu, vypracování změnových formulářů

- řešení neočekávaných a nestandardních situací v průběhu realizace

- poradenství při naplňování povinné publicity projektu

- komplexní zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace.

- dílčí zpracování požadovaného dokumentu k výběrovým řízení dle metodik poskytovatelů dotace.

- konzultace k přípravě zadávací dokumentace a dalších povinných postupů VŘ.

- poradenství a zpracování řady povinných dokumentů dle zákona č. 137/2006 Sb.


Komplexní zajištění výběrového řízení obsahuje:

- zpracování Oznámení o výběrovém řízení (VŘ) / výzvy k podání nabídek

- zveřejnění Oznámení VŘ v povinném informačním systému / odeslání výzvy k podání nabídek

-zpracování zadávací dokumentace (bez stavebně technické dokumentace a výkazu výměr) včetně kvalifikační dokumentace

- předání zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a příloh zájemcům o výběrové řízení

- zpracování odpovědí na dotazy zájemců k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání zájemcům

- zajištění prohlídky místa plnění (pokud je relevantní)

- zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek včetně pořízení potřebných dokumentů

- administrativu kolem jmenování a prohlášení hodnotící komise včetně náhradníků na základě výběru zadavatele

- povinné úkony spojené s otevíráním obálek s nabídkami včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami

- připravení podkladů pro jednotlivá jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

- zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

- oznámení o výsledku výběrového řízení všem uchazečům a případné oznámení dodavatelům o jejich vyloučení z hodnocení ve VŘ.

- zveřejnění výsledků zadání v informačním systému (pokud je vyžadováno).

- kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání

 

Primárním cílem naši společnosti je přinášet klientům případnou hodnotu ve snížení administrativní zátěže, zvýšení možnosti získat finanční prostředky z dotačních programů a zajištění bezproblémového čerpání dotací, včetně vyúčtování dotace a monitorovacích zpráv v rámci udržitelnosti dotace.

 

 


 

 

 

Košík  

Žádné produkty

Doprava 0,00 Kč
Spolu 0,00 Kč

Ceny jsou bez DPH

Košík K pokladně

Zeptejte se nás

telefon+420 518 345 150
mobil +420 774 553 939
mail objednavky@sedova.cz


Proč si nás vybrat

  • dlouholetá tradice
  • síť obchodních zástupců s pokrytím po celé ČR i SR
  • profesionálně vyškolení obchodní zástupci
  • široký sortiment zboží a kompletní nabídka služeb
  • jako jediní používáme pečetě kvality a spokojenosti
  • více jak 4000 spokojených zákazníků
  • nakupujeme přímo u výrobců
  • věrnostní program pro zákazníky